Ostrožsko, a.s. se sídlem v Ostrožské Lhotě vznikla 1. července 1996 jako nástupnická organizace Zemědělského družstva Ostrožsko. Hlavním předmětem podnikání společnosti je zemědělská výroba s převahou rostlinné výroby.

Ostrožsko, a.s. obhospodařuje 2 666 ha zemědělské půdy, z toho 2 548 ha půdy orné, 98 ha luk a pastvin, 9 ha vinic a 11 ha sadů. Společnost hospodaří na katastrech tří obcí – Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves a Uherský Ostroh. V těchto obcích jsou umístěny samostatné farmy.

  • Farma v Ostrožské Lhotě slouží k zabezpečení technické vybavenosti společnosti. Jsou zde dílny, posklizňové linky na obiloviny a speciální plodiny. V Ostrožské Lhotě se rovněž nachází sídlo společnosti, ekomonický úsek a podniková prodejna.
  • Farma v Ostrožské Nové Vsi není v současné době využívána k zabezpečení hlavní činnosti podniku. Jednotlivé objekty jsou proto pronajímány k podnikání jiným právním subjektům.
  • Farma v Uherském Ostrohu slouží pro živočišnou výrobu. Nevyužité objekty jsou také pronajímány.