Přísady z Mikulčic

Rajčata 25, Papriky 20, Celer 10