VYSOKÁ ODBORNOST
V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ
O NÁS
MALOOBCHODNÍ PRODEJ
VLASTNÍCH PRODUKTŮ
PRODEJNA
SLUŽBY V OBLASTI
MECHANIZACE
SLUŽBY
Vlastní produkty nabízíme v prodejně v areálu farmy v Ostrožské Lhotě

O nás

Ostrožsko, a.s. se sídlem v Ostrožské Lhotě vznikla 1. července 1996 jako nástupnická organizace Zemědělského družstva Ostrožsko. Hlavním předmětem podnikání společnosti je zemědělská výroba s převahou rostlinné výroby.

Ostrožsko, a.s. obhospodařuje 2 666 ha zemědělské půdy, z toho 2 548 ha půdy orné, 98 ha luk, a 6 ha sadů. Společnost hospodaří na katastrech tří obcí – Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves a Uherský Ostroh. V těchto obcích jsou umístěny samostatné farmy.

  • Farma v Ostrožské Lhotě slouží k zabezpečení technické vybavenosti společnosti. Jsou zde dílny, posklizňové linky na obiloviny a speciální plodiny. V Ostrožské Lhotě se rovněž nachází sídlo společnosti, ekomonický úsek a podniková prodejna.
  • Farma v Ostrožské Nové Vsi není v současné době využívána k zabezpečení hlavní činnosti podniku. Jednotlivé objekty jsou proto pronajímány k podnikání jiným právním subjektům.
  • Farma v Uherském Ostrohu slouží pro živočišnou výrobu. Nevyužité objekty jsou také pronajímány.

Aktuality

Oznamujeme pronajímatelům pozemků, že s účinností od 1.1.2024 zvyšujeme nájemné/pachtovné o příslušnou daň z nemovitosti. Dodatky ke smlouvám budou rozesílány postupně od měsíce srpna.

V letošní sezóně nebudeme prodávat okurky nakladačky!

Prodejna

Ostatní zboží

Ostatní zboží

Mošty, obiloviny, med, povidla, sterilovaná zelenina, hnojiva, průmyslové zboží, víno, ...

Jablka

Jablka

Idared, ...

Obilí

Obilí

Kukuřice, slunečnice, šrot, pšenice, ječmen, oves, hrách, ...

Cibule

Cibule

Červená cibule, šalotka, ...

Koření

Koření

Kmín, mahá koření, ...

Osiva

Osiva

Travní směsi, vojtěška, ...

Krmiva

Krmiva

Krmné směsi pro nosnice a králíky, krmiva pro psy a kočky, ...

Luštěniny

Luštěniny

Cizrna, čočka, fazole, sójové boby, ...

Služby

Kontakty

Ostrožsko, a.s.

Ostrožská Lhota 413
687 23 Ostrožská Lhota
okres Uherské Hradiště

Tel.: +420 572 598 723
Fax: +420 572 598 738
Prodejna: +420 721 820 162

E-mail: info@ostrozskoas.cz

IČ: 25302451
DIČ: CZ25302451
Č.ú. KB: 4212721/0100