MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU

Zadavatel projektu: Ostrožsko, a. s.

Název projektu: MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU

Registrační číslo projektu: 20/010/0411I/672/000423

Cíl projektu: investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Pořízení nového strojového vybavení umožní efektivnější a méně nákladný způsob pěstování
zeleniny. Systém automatického řízení (GPS) v rámci precizního zemědělství velmi usnadní a
zefektivní vlastní hospodaření. Zakoupení velkoobjemových obalů zlepší možnosti skladování ve
stávajících skladech.

Projekt je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020.