Oznamujeme pronajímatelům pozemků, že s účinností od 1.1.2024 zvyšujeme nájemné/pachtovné o příslušnou daň z nemovitosti. Dodatky ke smlouvám budou rozesílány postupně od měsíce srpna.