Přijmeme zaměstnance do podnikové prodejny a na posklizňovou linku. Více informací na telefonu: 606 061 209.