Aktuální nabídka hnojiv vhodných pro jarní výsadbu: DASA, NPK, sušený drůbeží a chlévský hnůj.