Oblast služeb je zabezpečována vybavením na úseku mechanizace. Jde zejména o postřikovače Hardi, kombajny Claas, secí stroje různých plodin včetně zeleniny a jiné.

Do okruhu nabízených služeb patří i posklizňové linky, a to především moderně vybavená linka na drobná semena – mák, hořčice, kmín, len apod.

Součástí nabízených služeb je též nákladní doprava (nákladní automobily a soupravy) a osobní přeprava (mikrobus s kapacitou 20 osob).