NAKLADAČKY NETŘÍDĚNÉ – vlastní produkce; 30 Kč/ kg

OKURKY IV.- vlastní produkce; 12 Kč/kg