cena 16 Kč / 1 kg

krouhaná, očištěná cibule 20 Kč / 1 kg

bez objednání, volný prodej